» Z oboru

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Z oboru

Vítejte v rubrice novinek Z oboru

V této rubrice Vám přinášíme informace o aktuálním dění z oborů dermatologie, pneumologie, alergologie, ORL a dalších. Naleznete zde nejen odborné články, kazuistiky či doporučené postupy, ale také reportáže z kongresů nebo tipy na vzdělávání.

Diferenciální diagnostika v dermatologii

Diferenciální diagnostika v dermatologii

3. 11. 2021

Kniha „Diferenciální diagnostika v dermatologii“ je určena všem lékařům oboru, ale může být nápomocna i lékařům dalších specializací a praktickým lékařům. Zabývá se tématem diferenciální diagnostiky kožních chorob při hodnocení morfologických nálezů v různých lokalizacích kožního povrchu a zahrnuje i klinické jednotky týkající se kožních adnex (vlasy, nehty). Autorem knihy je doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

Atopická dermatitida a riziko autoimunitních chorob: systematický přehled a metaanalýza

Atopická dermatitida a riziko autoimunitních chorob: systematický přehled a metaanalýza

21. 10. 2021

Přečtěte si, jak souvisí atopická dermatitida s výskytem autoimunitních chorob. Myslíte si, že pacienti s AD jsou ohroženi vyšším rizikem výskytu alopecia areata, celiakie, Crohnovy choroby, revmatoidní artritidy, systematického lupus erythematodes, ulcerózní kolitidy nebo vitiliga? 

Začala nová éra: Léčba atopické dermatitidy biologiky

Začala nová éra: Léčba atopické dermatitidy biologiky

21. 10. 2021

Novou etapu v terapii středně těžké až těžké atopické dermatitidy (AD) odstartovalo v roce 2017 schválení dupilumabu, monoklonální protilátky, která se váže na alfa podjednotku receptoru pro interleukin 4 (IL-4). Předtím byla systémová terapie limitována konvenčními imunosupresivy, z nichž je pro léčbu těžké AD schválen pouze cyklosporin. Co nás čeká v budoucnu? 

 
 

 

COVID-19 u pacientů s atopickou dermatitidou léčených dupilumabem: tři případy z praxe a přehled literatury

COVID-19 u pacientů s atopickou dermatitidou léčených dupilumabem: tři případy z praxe a přehled literatury

4. 10. 2021

Existují jen omezené klinické údaje o dopadu infekce SARS-CoV2 na pacienty s dermatologickými stavy léčené biologickými léky. Nenechte si proto ujít článek, v němž představujeme tři pacienty s atopickou dermatitidou (AD) léčené dupilumabem, kteří onemocněli COVID-19. 

Pracovní schopnost a kvalita pracovního života u pacientů s atopickou dermatitidou léčených dupilumabem

Pracovní schopnost a kvalita pracovního života u pacientů s atopickou dermatitidou léčených dupilumabem

4. 10. 2021

Atopická dermatitida může být spojena se ztrátou nebo poklesem produktivity práce. Předmětem zájmu je, jak pacienti vnímají svou pracovní schopnost a kvalitu pracovního života a jakým způsobem to ovlivňuje léčba. Primárním cílem studie bylo sledovat pracovní schopnost a kvalitu pracovního života na počátku a během léčby dupilumabem v dlouhodobém časovém horizontu. 

14. září - Světový den atopické dermatitidy

14. září - Světový den atopické dermatitidy

14. 9. 2021

Připomeňme si Světový den atopické dermatitidy, který připadá na 14. září. Jedná se o velmi časté onemocnění, které se hojně vyskytuje především u kojenců a malých dětí

Účinky dupilumabu na neurofibromatózu 1. typu vyskytující se společně se závažnou atopickou dermatitidou

Účinky dupilumabu na neurofibromatózu 1. typu vyskytující se společně se závažnou atopickou dermatitidou

3. 9. 2021

Přinášíme případ mladé 30leté ženy trpící neurofibromatózou 1. typu a současně závažnou refrakterní atopickou dermatitidou. Dupilumab, anti-IL-4 receptorová alfa monoklonální protilátka, první biologická látka schválená pro terapii atopické dermatitidy, byla v tomto případě lékem první volby. Jaký byl efekt terapie? 

Použití dupilumabu během početí u mužů a žen s atopickou dermatitidou: případy z praxe

Použití dupilumabu během početí u mužů a žen s atopickou dermatitidou: případy z praxe

3. 9. 2021

Dupilumab je relativně novou možností léčby pacientů se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou. Informací o účincích léčby dupilumabem během početí u mužů i žen, jakož i během těhotenství a kojení není mnoho. Tento článek popisuje případ dvou mužů a dvou žen, kteří se snažili o početí během léčby dupilumabem

Účinnost a bezpečnost dupilumabu u dvou dospívajících se závažnou atopickou dermatitidou

Účinnost a bezpečnost dupilumabu u dvou dospívajících se závažnou atopickou dermatitidou

4. 8. 2021

Článek popisuje případ dvou dospívajících sourozenců s těžkou atopickou dermatitidou, kteří již dlouhodobě užívali cyklosporin, azathioprin, methotrexát a perorální kortikosteroidy, a navíc topické léky bez adekvátní kontroly onemocnění. Kožní léze byly neměnné a rozšířené, s častými kožními infekcemi. Špatná kvalita života a psychosociální důsledky byly významné. Co pomohlo? 

Doporučení pro očkování u dětí s atopickou dermatitidou léčených dupilumabem

Doporučení pro očkování u dětí s atopickou dermatitidou léčených dupilumabem

4. 8. 2021

Nenechte si ujít článek věnovaný tématu očkování u dětí, které trpí atopickou dermatitidou a jsou léčeny dupilumabem nebo se u nich plánuje zahájení léčby touto účinnou látkou. Doporučení slouží jako vodítko pro rozhodování o očkování. 

Účinnost a bezpečnost dupilumabu u dospívajících s nekontrolovanou středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou. Randomizovaná klinická studie fáze III

Účinnost a bezpečnost dupilumabu u dospívajících s nekontrolovanou středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou. Randomizovaná klinická studie fáze III

15. 6. 2021

Dospívající s atopickou dermatitidou (AD) mají negativní ovlivnění kvality života s omezenými možnostmi léčby. Cílem studie proto bylo posoudit účinnost a bezpečnost monoterapie dupilumabem u dospívajících se středně těžkou až těžkou nedostatečně kontrolovanou AD.

Účinnost a bezpečnost dupilumabu se současně podávanými topickými kortikosteroidy u dětí ve věku od 6 do 11 let s těžkou formou atopické dermatitidy: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III

Účinnost a bezpečnost dupilumabu se současně podávanými topickými kortikosteroidy u dětí ve věku od 6 do 11 let s těžkou formou atopické dermatitidy: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III

31. 5. 2021

Děti s těžkou atopickou dermatitidou (AD) mají omezené možnosti léčby. Cílem této studie bylo ověření účinnosti a bezpečnosti léčby topickými kortikosteroidy (TCS) podávanými společně s dupilumabem u dětí ve věku 6–11 let s těžkou formou AD nedostatečně kontrolovanou lokální terapií.