Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru » 35. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

35. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

Kongresy a odborné akce
35. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

Dovolujeme si Vás upozornit na akci určenou pro odbornou veřejnost – 35. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie, který se bude konat ve dnech 7.–10. listopadu 2023 na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK ve Fakultní nemocnici v Motole.  

Odbornou akci pořádá Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Nadační fond pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku při 1. LF UK FN v Motole ve spolupráci s Anatomickým ústavem 1. LF UK.  

Program: 

Postupně bude probírána problematika endonazálních endoskopických operací (EES) od základních, kterým budou věnovány první dva dny, po složitější operace, tzv. pokročilé FESS (funkční endoskopická endonazální chirurgie). Kurz by měl poskytnout průřez celou problematikou a tím, co je v současnosti možné dutinou nosní endoskopicky operovat. Účastníkům bude postupně prezentována klinická anatomie, diskutovány budou indikace, využití zobrazovacích metod a předoperační příprava. Dále budou demonstrovány jednotlivé typy endoskopických operací. Budou probírány jednotlivé postupy a klíčové fáze konkrétních výkonů v souvislosti s vhodnými nástroji, možnosti komplikací a jejich prevence. Je vhodné, aby si účastníci připravili zajímavé případy, kazuistiky, o kterých lze potom za přítomnosti vedoucích kurzu diskutovat. Témata jsou vhodná nejen pro lékaře pracující v nemocnicích, ale i pro ambulantní specialisty.

Obsahem kurzu jsou:

  • přenosy z operačního sálu s možností diskuse mezi účastníky kurzu a operatérem (operatéři pořádajícího pracoviště i hosté), bude poskytnuta možnost přímé účasti při operaci na operačním sále;
  • prakticky zaměřené přednášky;
  • videodemonstrace;
  • diskuse týkající se demonstrovaných výkonů;
  • instruktážní kurzy, kde si účastníci budou moci vyzkoušet zacházení s nástroji a endoskopem, držení jednotlivých nástrojů, manipulaci s nimi a koordinaci při operaci s nácvikem na fantomu, účinnost shaveru, využití navigačních systémů. Nejen pro ambulantní specialisty je určen instruktážní kurz týkající se endoskopie v ambulanci ORL lékaře;
  • preparační kurz na kadaverech je určen k prohloubení znalostí anatomie a vztahu orientačních struktur důležitých pro bezpečný postup při operacích, a to i s možností nácviku jednotlivých operací EES. Každý účastník má k dispozici své pracovní místo a svůj preparát. Počet účastníků preparačního kurzu je limitován.

V přímém přenosu budou demonstrovány operace od nejjednodušších a základních (např. operace cyst čelistní dutiny) přes výkony v dutině nosní (polypektomie, mukotomie) až k operacím paranazálních dutin, revizním operacím FESS a výkonům na bazi lební s použitím počítačové navigace (CAS). Demonstrována bude problematika endoskopické chirurgie nádorů vedlejších dutin nosních a rinobaze. Instruktážní kurzy budou věnovány shaveru (mikrodebrideru), který se stal standardním nástrojem v endoskopické chirurgii. Každý účastník si bude moci vyzkoušet shavery různých výrobců. Budou předvedeny nové modely shaverů a nožů či fréz od zúčastněných společností. Další instruktážní kurz bude věnován počítačem navigované FESS (CAS), k dispozici bude elektromagneticky i opticky naváděná navigace. Pro ambulantní specialisty je určen instruktážní kurz týkající se endoskopie v ambulanci ORL lékaře, demonstrovány budou i nové typy endoskopů. Preparační kurz na kadaverech je určen k prohloubení znalostí anatomie a vztahů orientačních struktur důležitých pro bezpečný postup při operacích, a to i s možností nácviku jednotlivých operací EES. Počet účastníků je limitován.

Přenosy z operačních sálů vybavených špičkovou technikou v HD kvalitě budou zabezpečeny v rámci projektu OR1 firmy Karl Storz.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kredity.

Na Vaši účast se těší vedoucí kurzu prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., s rinologickou skupinou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole. 

Bližší informace a podrobný program naleznete ZDE.

 

Sdílet