» Z oboru

Co se děje v dermatologii? Sledujte novinky!

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Z oboru

Vítejte v rubrice novinek z oboru

V této rubrice Vám budeme přinášet informace o aktuálním dění z oboru dermatologie. Naleznete zde nejen odborné články, kazuistiky či doporučené postupy, ale také reportáže z kongresů nebo tipy na vzdělávání.

Randomizované kontrolované studie u CHOPN a astmatu: jak vést klinickou praxi

Randomizované kontrolované studie u CHOPN a astmatu: jak vést klinickou praxi

15. 11. 2022

Využití studií reálných důkazů (RWE), včetně pragmatických randomizovaných kontrolovaných studií (RCTs; randomized RWE studies), je pro tvorbu směrnic využitých v klinické praxi naprosto zásadní.

První dojmy z Kongresu českých a slovenských dermatovenerologů

První dojmy z Kongresu českých a slovenských dermatovenerologů

13. 10. 2022

Podívejte se na krátkou pozvánku od přednosty Kliniky kožních a pohlavních chorob FN Olomouc MUDr. Martina Tichého, Ph.D., z probíhajícího 17. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů konaného v Olomouci ve dnech 13.–15. října.

Studujte kurz o atopické dermatitidě a psychických komorbiditách z pohledu multioborové spolupráce

Studujte kurz o atopické dermatitidě a psychických komorbiditách z pohledu multioborové spolupráce

12. 10. 2022

Představujeme Vám nový kurz, který se zaměřuje na problematiku atopické dermatitidy a psychických komorbidit z pohledu multioborové spolupráce. Otestujte si své znalosti a získejte 4 kredity do systému celoživotního vzdělávání. Kurz pro Vás připravili doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D., a doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 

Komorbidity a terapie u dospělých pacientů s atopickou dermatitidou: výsledky celostátní multicentrické studie

Komorbidity a terapie u dospělých pacientů s atopickou dermatitidou: výsledky celostátní multicentrické studie

10. 10. 2022

Za pozornost stojí závěry dvouleté retrospektivní observační studie, jejímž cílem bylo zhodnotit distribuci komorbidit, včetně metabolických abnormalit, rýmy, konjunktivitidy, astmatu, alopecie a poruch spánku hodnocených dle závažnosti atopické dermatitidy u dospělých a popsat nejčastěji používané způsoby léčby.

Účinnost dupilumabu po dobu až čtyř let v otevřené studii u dospělých se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou

Účinnost dupilumabu po dobu až čtyř let v otevřené studii u dospělých se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou

3. 10. 2022

Cílem této studie bylo informovat o bezpečnosti a účinnosti léčby dupilumabem, který byl podáván v období čtyř let dospělým se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou (AD).

Pozvánka na Kongres českých a slovenských dermatovenerologů

Pozvánka na Kongres českých a slovenských dermatovenerologů

21. 9. 2022

17. kongres českých a slovenských dermatovenerologů proběhne ve dnech 13.–15. října 2022 v Olomouci v Hotelu Clarion. Nenechte si ho ujít!

Srovnání účinnosti a bezpečnosti monoklonálních protilátek a inhibitorů Janus kinázy u středně těžké až těžké atopické dermatitidy: Systematický přehled a metaanalýza

Srovnání účinnosti a bezpečnosti monoklonálních protilátek a inhibitorů Janus kinázy u středně těžké až těžké atopické dermatitidy: Systematický přehled a metaanalýza

19. 9. 2022

Cílem studie bylo porovnat účinnost systémové terapie dupilumabem, tralokinumabem a inhibitory Janus kinázy u středně těžké až těžké atopické dermatitidy. Nenechte si ujít závěry tohoto systematického přehledu. 

Vzdělávací kazuistika publikována v prestižním časopise JEADV

Vzdělávací kazuistika publikována v prestižním časopise JEADV

15. 9. 2022

Rádi bychom vám představili velmi zajímavý případ z praxe – kazuistiku pacienta s těžkou formou atopické dermatitidy, který navíc trpěl Loeysovým–Dietzovým syndromem.

Doporučení k očkování u pacientů s psoriázou a atopickou dermatitidou na biologické léčbě: Praktický průvodce

Doporučení k očkování u pacientů s psoriázou a atopickou dermatitidou na biologické léčbě: Praktický průvodce

9. 9. 2022

Nové možnosti biologické léčby způsobily revoluci v léčbě psoriázy a atopické dermatitidy. Je dobré mít přehled o tom, jaká jsou doporučená očkování u nemocných s psoriázou a atopickou dermatitidou léčených biologickou terapií.
Které vakcíny jsou bezpečné a účinné? 

Pozvánka na Trýbův dermatologický den

Pozvánka na Trýbův dermatologický den

8. 9. 2022

Rádi bychom Vás informovali o sympoziu Trýbův den I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně, které proběhne ve dnech 22.–23. září 2022

Připomeňte si Světový den atopického ekzému

Připomeňte si Světový den atopického ekzému

1. 9. 2022

Atopická dermatitida (AD) je chronické zánětlivé kožní onemocnění, které postihuje značný počet dětí a má významný negativní dopad na postižené pacienty a jejich pečovatele. 

Seminář DERMAcademy Tour proběhne také v Ostravě

Seminář DERMAcademy Tour proběhne také v Ostravě

25. 8. 2022

V rámci cyklu seminářů DERMAcademy Tour 2022 se špičkovou odbornou účastí bychom Vás rádi pozvali 3. října do Ostravy