Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Z oboru

Vítejte v rubrice novinek Z oboru

V této rubrice Vám přinášíme informace o aktuálním dění z oborů dermatologie, pneumologie, alergologie, ORL a dalších. Naleznete zde nejen odborné články, kazuistiky či doporučené postupy, ale také reportáže z kongresů nebo tipy na vzdělávání.

35. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

35. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

23. 10. 2023

Dovolujeme si Vás upozornit na akci určenou pro odbornou veřejnost – 35. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie, který se bude konat ve dnech 7.–10. listopadu 2023 na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK ve Fakultní nemocnici v Motole.  

Program Konference dětské dermatologie 2023

Program Konference dětské dermatologie 2023

10. 10. 2023

Nenechte si ujít Konferenci dětské dermatologie, která se bude konat 20. října 2023 v Hotelu Passage v Brně. Akci pořádá Sekce dětské dermatologie České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16.

Systémová léčba atopické dermatitidy: systematický přehled a metaanalýza randomizovaných studií

Systémová léčba atopické dermatitidy: systematický přehled a metaanalýza randomizovaných studií

4. 10. 2023

Za přečtení stojí článek věnovaný hodnocení účinnosti a rizik systémové léčby atopické dermatitidy. Jak dopadlo srovnání upadacitinibu, abrocitinibu, dupilumabu, lebrikizumabu a tralokinumabu?

Progresivní akumulace zánětlivých NKG2D NK buněk u těžké atopické dermatitidy v raném dětství

Progresivní akumulace zánětlivých NKG2D NK buněk u těžké atopické dermatitidy v raném dětství

26. 9. 2023

Převládající paradigma tvrdí, že snížená frekvence a funkce přirozených obranných (NK) buněk přispívá k patogenezi atopické dermatitidy, avšak základní mechanismy a role NK buněk vůči alergickým komorbiditám nejsou zcela jasně definovány.

Světový den atopického ekzému již 14. září!

Světový den atopického ekzému již 14. září!

7. 9. 2023

Pojďme si připomenout Světový den atopického ekzému, který připadá na 14. září. Atopický ekzém je zánětlivé kožní onemocnění, které se často vyskytuje hlavně u malých dětí a kojenců.

Trýbův dermatologický den – sjezd s mezinárodní účastí

Trýbův dermatologický den – sjezd s mezinárodní účastí

4. 9. 2023

Zapište si do svých kalendářů datum 21.–22. září 2023, kdy se koná Trýbův dermatologický den v Hotelu International v Brně

100 let České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP

100 let České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP

24. 8. 2023

Dovolte, abychom Vás informovali o odborné konferenci pořádané při příležitosti stého výročí založení České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s.

Atopická dermatitida a chronické onemocnění ledvin: obousměrná Mendelova randomizační studie

Atopická dermatitida a chronické onemocnění ledvin: obousměrná Mendelova randomizační studie

10. 8. 2023

Za Vaši pozornost stojí článek zaměřený na souvislost mezi atopickou dermatitidou a chronickým onemocněním ledvin (CKD). Observační studie odhalily obousměrnou souvislost mezi atopickou dermatitidou a chronickým onemocněním ledvin (CKD), přičemž kauzalita této souvislosti nebyla jasná.

Rychlé snížení výskytu Staphylococcus aureus u pacientů s atopickou dermatitidou po léčbě dupilumabem

Rychlé snížení výskytu Staphylococcus aureus u pacientů s atopickou dermatitidou po léčbě dupilumabem

27. 7. 2023

Atopická dermatitida (AD) je zánětlivé onemocnění charakterizované dominantním zánětem 2. typu vedoucím k chronickým svědivým kožním lézím, alergickým komorbiditám i kolonizaci kůže a infekcím Staphylococcus aureus. Předpokládá se, že tato bakterie hraje roli v závažnosti AD.

Autoimunita: Nové zaměření na nosní polypy

Autoimunita: Nové zaměření na nosní polypy

4. 7. 2023

Rádi bychom Vás upozornili na zajímavý článek zaměřený na roli autoimunity v patogenezi chronické rinosinusitidy s nosními polypy. Co víme o mechanismu zprostředkovaném mikrobiomy, abnormální imunitě hostitele a genetických změnách?

Pražský seminář DERMATour v komentářích účastníků

Pražský seminář DERMATour v komentářích účastníků

28. 6. 2023

Další z cyklu mezioborových seminářů DERMATour 2023 se uskutečnil 12. června 2023 v Multifunkčním sále Mánes v Praze. Odborným garantem akce byl doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D. 

Nový akreditovaný kurz Systémová léčba atopické dermatitidy

Nový akreditovaný kurz Systémová léčba atopické dermatitidy

16. 6. 2023

Za Vaši pozornost stojí akreditovaný kurz, jehož cílem je během 45 minut seznámit lékaře s problematikou aktuálních možností systémové terapie atopické dermatitidy. Studijní materiál v podobě prezentace a bohaté diskuse osvětluje aktuální stav poznání v teoretické, ale i praktické rovině.