» Z oboru

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Z oboru

Vítejte v rubrice novinek Z oboru

V této rubrice Vám přinášíme informace o aktuálním dění z oborů dermatologie, pneumologie, alergologie, ORL a dalších. Naleznete zde nejen odborné články, kazuistiky či doporučené postupy, ale také reportáže z kongresů nebo tipy na vzdělávání.

Současné chápání patogeneze astmatu a role biomarkerů

Současné chápání patogeneze astmatu a role biomarkerů

5. 12. 2022

Přibližně 50 % mírného až středně těžkého astmatu a velká část těžkého astmatu jsou vyvolány Th2-dependentním zánětem. Objevují se však důkazy, které prokazují, že k patogenezi astmatu přispívají také procesy, jež se zánětem nesouvisejí.

Evropská směrnice o atopickém ekzému: část I – systémová terapie

Evropská směrnice o atopickém ekzému: část I – systémová terapie

8. 11. 2022

První část směrnice přináší informace o systémové terapii, doporučení a podrobné informace o každém systémovém léčivém přípravku. Možnosti systémové léčby diskutované v doporučeném postupu zahrnují konvenční imunosupresiva, biologická léčiva a inhibitory Janus kinázy (inhibitory JAK).

Randomizované kontrolované studie u CHOPN a astmatu: jak vést klinickou praxi

Randomizované kontrolované studie u CHOPN a astmatu: jak vést klinickou praxi

4. 11. 2022

Využití studií reálných důkazů (RWE), včetně pragmatických randomizovaných kontrolovaných studií (RCTs; randomized RWE studies), je pro tvorbu směrnic využitých v klinické praxi naprosto zásadní.

První dojmy z Kongresu českých a slovenských dermatovenerologů

První dojmy z Kongresu českých a slovenských dermatovenerologů

13. 10. 2022

Podívejte se na krátkou pozvánku od přednosty Kliniky kožních a pohlavních chorob FN Olomouc MUDr. Martina Tichého, Ph.D., z probíhajícího 17. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů konaného v Olomouci ve dnech 13.–15. října.

Studujte kurz o atopické dermatitidě a psychických komorbiditách z pohledu multioborové spolupráce

Studujte kurz o atopické dermatitidě a psychických komorbiditách z pohledu multioborové spolupráce

12. 10. 2022

Představujeme Vám nový kurz, který se zaměřuje na problematiku atopické dermatitidy a psychických komorbidit z pohledu multioborové spolupráce. Otestujte si své znalosti a získejte 4 kredity do systému celoživotního vzdělávání. Kurz pro Vás připravili doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D., a doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 

Komorbidity a terapie u dospělých pacientů s atopickou dermatitidou: výsledky celostátní multicentrické studie

Komorbidity a terapie u dospělých pacientů s atopickou dermatitidou: výsledky celostátní multicentrické studie

10. 10. 2022

Za pozornost stojí závěry dvouleté retrospektivní observační studie, jejímž cílem bylo zhodnotit distribuci komorbidit, včetně metabolických abnormalit, rýmy, konjunktivitidy, astmatu, alopecie a poruch spánku hodnocených dle závažnosti atopické dermatitidy u dospělých a popsat nejčastěji používané způsoby léčby.

Účinnost dupilumabu po dobu až čtyř let v otevřené studii u dospělých se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou

Účinnost dupilumabu po dobu až čtyř let v otevřené studii u dospělých se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou

3. 10. 2022

Cílem této studie bylo informovat o bezpečnosti a účinnosti léčby dupilumabem, který byl podáván v období čtyř let dospělým se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou (AD).

Pozvánka na Kongres českých a slovenských dermatovenerologů

Pozvánka na Kongres českých a slovenských dermatovenerologů

21. 9. 2022

17. kongres českých a slovenských dermatovenerologů proběhne ve dnech 13.–15. října 2022 v Olomouci v Hotelu Clarion. Nenechte si ho ujít!

Srovnání účinnosti a bezpečnosti monoklonálních protilátek a inhibitorů Janus kinázy u středně těžké až těžké atopické dermatitidy: Systematický přehled a metaanalýza

Srovnání účinnosti a bezpečnosti monoklonálních protilátek a inhibitorů Janus kinázy u středně těžké až těžké atopické dermatitidy: Systematický přehled a metaanalýza

19. 9. 2022

Cílem studie bylo porovnat účinnost systémové terapie dupilumabem, tralokinumabem a inhibitory Janus kinázy u středně těžké až těžké atopické dermatitidy. Nenechte si ujít závěry tohoto systematického přehledu. 

Vzdělávací kazuistika publikována v prestižním časopise JEADV

Vzdělávací kazuistika publikována v prestižním časopise JEADV

15. 9. 2022

Rádi bychom vám představili velmi zajímavý případ z praxe – kazuistiku pacienta s těžkou formou atopické dermatitidy, který navíc trpěl Loeysovým–Dietzovým syndromem.

Doporučení k očkování u pacientů s psoriázou a atopickou dermatitidou na biologické léčbě: Praktický průvodce

Doporučení k očkování u pacientů s psoriázou a atopickou dermatitidou na biologické léčbě: Praktický průvodce

9. 9. 2022

Nové možnosti biologické léčby způsobily revoluci v léčbě psoriázy a atopické dermatitidy. Je dobré mít přehled o tom, jaká jsou doporučená očkování u nemocných s psoriázou a atopickou dermatitidou léčených biologickou terapií.
Které vakcíny jsou bezpečné a účinné? 

Pozvánka na Trýbův dermatologický den

Pozvánka na Trýbův dermatologický den

8. 9. 2022

Rádi bychom Vás informovali o sympoziu Trýbův den I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně, které proběhne ve dnech 22.–23. září 2022