Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Z oboru

Vítejte v rubrice novinek Z oboru

V této rubrice Vám přinášíme informace o aktuálním dění z oborů dermatologie, pneumologie, alergologie, ORL a dalších. Naleznete zde nejen odborné články, kazuistiky či doporučené postupy, ale také reportáže z kongresů nebo tipy na vzdělávání.

Gastrointestinální komorbidity spojené s atopickou dermatitidou – přehled

Gastrointestinální komorbidity spojené s atopickou dermatitidou – přehled

25. 5. 2024

Současné chápání atopické dermatitidy (AD) naznačuje spojitost s alergickými komorbiditami, jako jsou potravinové alergie a syndrom dráždivého tračníku. Studie ukazují vyšší prevalenci dalších onemocnění u pacientů s AD. V našem přehledu jsme zkoumali epidemiologii a možné příčiny této problematiky.

Nejnovější pokroky v patofyziologii atopické dermatitidy

Nejnovější pokroky v patofyziologii atopické dermatitidy

6. 5. 2024

Atopická dermatitida (AD) začíná obvykle v dětství a má různé projevy v závislosti na věku a etnické skupině. Patogeneze zahrnuje poruchu kožní bariéry, genetickou predispozici a vliv prostředí, jako jsou alergeny a chemikálie. Tento článek přináší nejnovější poznatky o patofyziologii AD.

Telemedicína u atopické dermatitidy: Systematický přehled

Telemedicína u atopické dermatitidy: Systematický přehled

7. 3. 2024

Víte, že kožní onemocnění, jako je atopická dermatitida (AD), lze potenciálně léčit prostřednictvím telemedicíny? Cílem tohoto přehledu je zhodnotit současné důkazy o telemedicínských metodách využitelných ve virtuální diagnostice AD. Nenechte si ujít zajímavé výsledky. 

Systémová léčba atopické dermatitidy: Systematický přehled a síťová metaanalýza randomizovaných studií

Systémová léčba atopické dermatitidy: Systematický přehled a síťová metaanalýza randomizovaných studií

21. 2. 2024

Přinášíme Vám abstrakt odborného článku, který předkládá různé postupy systémové terapie atopické dermatitidy (AD) u pacientů se středně těžkou až těžkou formou AD. Práce shrnuje přínosy, výhody a nevýhody systémové terapie, porovnává jednotlivé přístupy. Jde o detailní metaanalýzu 149 randomizovaných studií. 

Dupilumab slibný pro léčbu eozinofilní ezofagitidy u dětí ve věku 1–11 let

Dupilumab slibný pro léčbu eozinofilní ezofagitidy u dětí ve věku 1–11 let

1. 12. 2023

Nenechte si ujít nové výsledky studie fáze 3 EoE KIDS, která sledovala bezpečnost a účinnost léčby dupilumabem u dětí ve věku 1–11 let s eozinofilní ezofagitidou (EoE). 

Hodnocení úzkosti, deprese a kvality spánku u matek dětí s atopickou dermatitidou: kvalitativní dotazníková studie

Hodnocení úzkosti, deprese a kvality spánku u matek dětí s atopickou dermatitidou: kvalitativní dotazníková studie

13. 11. 2023

Jak dopadlo porovnání úzkosti, deprese a kvality spánku matek zdravých kontrolních dětí a matek dětí s atopickou dermatitidou (AD) různé závažnosti před léčbou a po léčbě? Podrobnosti i závěry studie se dozvíte v dnešním článku. 

Nové úhradové podmínky u léčivé látky dupilumab od 1. 11. 2023

Nové úhradové podmínky u léčivé látky dupilumab od 1. 11. 2023

2. 11. 2023

Léčba dupilumabem vede k potlačení aberantního zánětu a k částečné normalizaci profilu genové exprese kůže postižené atopickým ekzémem (AE). Za jakých podmínek je dupilumab hrazen v indikaci léčby astmatu a chronické rinosinusitidy s nosními polypy (CRSwNP)? Nejen to, ale i seznam center pro léčbu těžkého astmatu včetně všech kontaktů najdete v dnešním článku.

Léčba dupilumabem po ukončení terapie inhibitorem JAK u středně těžké až těžké atopické dermatitidy

Léčba dupilumabem po ukončení terapie inhibitorem JAK u středně těžké až těžké atopické dermatitidy

31. 10. 2023

Článek popisuje léčbu tří pacientů s těžkou formou atopické dermatitidy (AD), kteří ukončili léčbu inhibitorem Janus kinázy (JAK) z důvodu selhání nebo nesnášenlivosti a byli převedeni na terapii dupilumabem. Všichni pacienti byli do osmi týdnů bez příznaků nebo téměř bez příznaků (IGA 0/1) a měli výrazné snížení skóre EASI.

Systémová léčba atopické dermatitidy: systematický přehled a metaanalýza randomizovaných studií

Systémová léčba atopické dermatitidy: systematický přehled a metaanalýza randomizovaných studií

4. 10. 2023

Za přečtení stojí článek věnovaný hodnocení účinnosti a rizik systémové léčby atopické dermatitidy. Jak dopadlo srovnání upadacitinibu, abrocitinibu, dupilumabu, lebrikizumabu a tralokinumabu?

Progresivní akumulace zánětlivých NKG2D NK buněk u těžké atopické dermatitidy v raném dětství

Progresivní akumulace zánětlivých NKG2D NK buněk u těžké atopické dermatitidy v raném dětství

26. 9. 2023

Převládající paradigma tvrdí, že snížená frekvence a funkce přirozených obranných (NK) buněk přispívá k patogenezi atopické dermatitidy, avšak základní mechanismy a role NK buněk vůči alergickým komorbiditám nejsou zcela jasně definovány.

Atopická dermatitida a chronické onemocnění ledvin: obousměrná Mendelova randomizační studie

Atopická dermatitida a chronické onemocnění ledvin: obousměrná Mendelova randomizační studie

10. 8. 2023

Za Vaši pozornost stojí článek zaměřený na souvislost mezi atopickou dermatitidou a chronickým onemocněním ledvin (CKD). Observační studie odhalily obousměrnou souvislost mezi atopickou dermatitidou a chronickým onemocněním ledvin (CKD), přičemž kauzalita této souvislosti nebyla jasná.

Rychlé snížení výskytu Staphylococcus aureus u pacientů s atopickou dermatitidou po léčbě dupilumabem

Rychlé snížení výskytu Staphylococcus aureus u pacientů s atopickou dermatitidou po léčbě dupilumabem

27. 7. 2023

Atopická dermatitida (AD) je zánětlivé onemocnění charakterizované dominantním zánětem 2. typu vedoucím k chronickým svědivým kožním lézím, alergickým komorbiditám i kolonizaci kůže a infekcím Staphylococcus aureus. Předpokládá se, že tato bakterie hraje roli v závažnosti AD.