» Z oboru

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Z oboru

Vítejte v rubrice novinek Z oboru

V této rubrice Vám přinášíme informace o aktuálním dění z oborů dermatologie, pneumologie, alergologie, ORL a dalších. Naleznete zde nejen odborné články, kazuistiky či doporučené postupy, ale také reportáže z kongresů nebo tipy na vzdělávání.

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu

26. 5. 2023

Za vaši pozornost stojí Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu dospělých a adolescentů ve věku od 12 let. Jde o společný dokument České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) a České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS). 

Eozinofilní ezofagitida a nové léčebné možnosti

Eozinofilní ezofagitida a nové léčebné možnosti

21. 3. 2023

Eozinofilní ezofagitida (EoE) je imunitně podmíněný zánět jícnu. Jedná se o chronické progresivní onemocnění provázené postupnou remodelací jícnu.

Nové terapeutické strategie v topické léčbě atopické dermatitidy

Nové terapeutické strategie v topické léčbě atopické dermatitidy

30. 1. 2023

Mezi nejpoužívanější léčivé přípravky patří topické kortikosteroidy a inhibitory kalcineurinu. 

Potenciální biomarkery atopické dermatitidy

Potenciální biomarkery atopické dermatitidy

15. 1. 2023

Přesné biomarkery nebo prediktory jsou klíčem k realizaci personalizované léčby atopické dermatitidy. Rozvoj technologií, jako je transkriptomika, genomika a proteomika, poskytuje nové možnosti pro nalezení potenciálních biomarkerů.

Nejnovější pokroky v nanomateriálech pro léčbu astmatu

Nejnovější pokroky v nanomateriálech pro léčbu astmatu

5. 1. 2023

Využití terapie astmatu pomocí nanočástic by mohlo zlepšit terapeutickou účinnost léků ve srovnání s tradičními metodami podávání. Autoři práce představili mechanismy rozvoje astmatu a současné terapeutické metody.

Hodnocení kritérií pro zařazení a výsledky ve studiích s biologickými léky pro chronickou rinosinusitidu s nosními polypy

Hodnocení kritérií pro zařazení a výsledky ve studiích s biologickými léky pro chronickou rinosinusitidu s nosními polypy

15. 12. 2022

Dupilumab, omalizumab a mepolizumab jsou schváleny pro použití u pacientů se závažným, nekontrolovaným CRSwNP. Neexistence konzistentní definice závažného CRSwNP však činí rozhodnutí zahájit biologickou léčbu obzvláště složitým.

Současné chápání patogeneze astmatu a role biomarkerů

Současné chápání patogeneze astmatu a role biomarkerů

5. 12. 2022

Přibližně 50 % mírného až středně těžkého astmatu a velká část těžkého astmatu jsou vyvolány Th2-dependentním zánětem. Objevují se však důkazy, které prokazují, že k patogenezi astmatu přispívají také procesy, jež se zánětem nesouvisejí.

Evropská směrnice o atopickém ekzému: část I – systémová terapie

Evropská směrnice o atopickém ekzému: část I – systémová terapie

8. 11. 2022

První část směrnice přináší informace o systémové terapii, doporučení a podrobné informace o každém systémovém léčivém přípravku. Možnosti systémové léčby diskutované v doporučeném postupu zahrnují konvenční imunosupresiva, biologická léčiva a inhibitory Janus kinázy (inhibitory JAK).

Randomizované kontrolované studie u CHOPN a astmatu: jak vést klinickou praxi

Randomizované kontrolované studie u CHOPN a astmatu: jak vést klinickou praxi

4. 11. 2022

Využití studií reálných důkazů (RWE), včetně pragmatických randomizovaných kontrolovaných studií (RCTs; randomized RWE studies), je pro tvorbu směrnic využitých v klinické praxi naprosto zásadní.

Komorbidity a terapie u dospělých pacientů s atopickou dermatitidou: výsledky celostátní multicentrické studie

Komorbidity a terapie u dospělých pacientů s atopickou dermatitidou: výsledky celostátní multicentrické studie

10. 10. 2022

Za pozornost stojí závěry dvouleté retrospektivní observační studie, jejímž cílem bylo zhodnotit distribuci komorbidit, včetně metabolických abnormalit, rýmy, konjunktivitidy, astmatu, alopecie a poruch spánku hodnocených dle závažnosti atopické dermatitidy u dospělých a popsat nejčastěji používané způsoby léčby.

Účinnost dupilumabu po dobu až čtyř let v otevřené studii u dospělých se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou

Účinnost dupilumabu po dobu až čtyř let v otevřené studii u dospělých se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou

3. 10. 2022

Cílem této studie bylo informovat o bezpečnosti a účinnosti léčby dupilumabem, který byl podáván v období čtyř let dospělým se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou (AD).

Srovnání účinnosti a bezpečnosti monoklonálních protilátek a inhibitorů Janus kinázy u středně těžké až těžké atopické dermatitidy: Systematický přehled a metaanalýza

Srovnání účinnosti a bezpečnosti monoklonálních protilátek a inhibitorů Janus kinázy u středně těžké až těžké atopické dermatitidy: Systematický přehled a metaanalýza

19. 9. 2022

Cílem studie bylo porovnat účinnost systémové terapie dupilumabem, tralokinumabem a inhibitory Janus kinázy u středně těžké až těžké atopické dermatitidy. Nenechte si ujít závěry tohoto systematického přehledu.