Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru » Dupilumab slibný pro léčbu eozinofilní ezofagitidy u dětí ve věku 1–11 let

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Dupilumab slibný pro léčbu eozinofilní ezofagitidy u dětí ve věku 1–11 let

Odborné články
Dupilumab slibný pro léčbu eozinofilní ezofagitidy u dětí ve věku 1–11 let

Nenechte si ujít nové výsledky studie fáze 3 EoE KIDS, která sledovala bezpečnost a účinnost léčby dupilumabem u dětí ve věku 1–11 let s eozinofilní ezofagitidou (EoE). 

Vysoká expozice dupilumabu byla spojena s významně lepším histologickým, endoskopickým a transkriptomickým zlepšením ve srovnání s placebem v 16. týdnu. Trvalá odpověď nebo zlepšení pokračovaly až do 52. týdne při pokračující léčbě ve skupině s vysokou expozicí dupilumabu. Děti ve skupině s vysokou expozicí dupilumabu také během studie více přibývaly na váze než děti, kterým bylo původně přiděleno placebo.

„Eozinofilní ezofagitida je chronické progresivní zánětlivé onemocnění 2. typu, které má značný dopad na kvalitu života," uvedla doktorka Mirna Chehadeová, MPH, z Mount Sinai Center for Eosinophilic Disorders, Icahn School of Medicine at Mount Sinai v New Yorku. Výskyt a prevalence tohoto onemocnění přitom stoupají.

Dupilumab je indikován již k léčbě EoE u dospívajících ve věku 12 let a starších i u dospělých, ale „neexistuje žádná schválená léčba EoE u dětí mladších 12 let," uvedla Mirna Chehadeová, která prezentovala výsledky abstraktu na výročním vědeckém zasedání American College of Gastroenterology (ACG) 2023.

Spolu se svými kolegy rozdělila 102 dětí ve věku 1–11 let s aktivním EoE náhodně do tří skupin po dobu prvních 16 týdnů studie: 37 z nich bylo zařazeno do skupiny s vysokou dávkou dupilumabu, 31 dětí do skupiny s nízkou dávkou dupilumabu a dalších 34 dětí do skupiny s podáváním placeba, po němž následovala léčba buď vysokou, nebo nízkou dávkou dupilumabu. Základní demografické údaje a charakteristiky onemocnění byly mezi skupinami srovnatelné.

Během aktivního 36týdenního období prodloužení pokračovalo 37 účastníků, kteří byli původně zařazeni k léčbě dupilumabem s vysokou expozicí, ve stejné léčbě až do 52. týdne. Celkem 29 účastníků, kterým byl původně přidělen dupilumab s nízkou expozicí, pokračuje ve svém režimu také. Ti, jimž bylo původně přiděleno placebo, přešli do předem přidělené skupiny aktivní léčby; 18 dětí začalo užívat dupilumab s vysokou expozicí a 14 dětí začalo užívat dupilumab s nízkou expozicí.

Děti ve studii měly vysokou zátěž onemocněním, což se projevilo délkou trvání EoE i histologickým, endoskopickým a klinickým skóre. Průměrný věk byl 7,2 roku ve skupině s placebem a 6,8 roku ve skupině s dupilumabem. Většinou se jednalo o bílé chlapce, uvedla doktorka Chehadeová.

Klíčové výsledky

V 16. týdnu dosáhla skupina s dupilumabem s vysokou expozicí primárního cílového ukazatele studie s maximálním počtem jícnových intraepiteliálních eozinofilů ≤ 6 při hodnocení ve velkém poli. To se významně lišilo od skupiny s placebem.

V 52. týdnu dosáhlo 63 % dětí, které pokračovaly v léčbě dupilumabem s vysokou expozicí, a 53 % dětí, které přešly z podávání placeba na léčbu dupilumabem s vysokou expozicí, maximálního počtu eozinofilů ≤ 6.

Studie zahrnovala více sekundárních výsledků. Například v 16. týdnu se ve skupině dupilumabu s vysokou expozicí oproti placebu zlepšily následující ukazatele:

  • skóre EoE-Histologic Scoring System (–0,88 a –0,84 vs. +0,02 a +0,05; obě p < 0,0001);
  • EoE-Endoskopické referenční skóre (–3,5 vs. +0,3; p < 0,0001);
  • změna tělesné hmotnosti pro věkový percentil (+3,09 vs. +0,29);
  • a numerické zlepšení podílu dnů, kdy se vyskytl jeden nebo více příznaků EoE hlášených pečovateli (–0,28 vs. –0,17).

V 52. týdnu se tyto výsledky udržely nebo zlepšily při pokračující vysoké expozici dupilumabu. Výzkumníci zaznamenali zlepšení také u příjemců placeba, kteří přešli na podávání dupilumabu s vysokou expozicí.

Důvodem, proč byly děti náhodně zařazeny do skupin s vysokou nebo nízkou expozicí namísto do kohort s vysokou a nízkou dávkou, je skutečnost, že děti během studie rostly, vysvětlila doktorka Chehadeová. „Jak je vidět, došlo k pěkné změně hmotnosti a v určitých časových obdobích byly dávky upraveny tak, aby tomu odpovídaly."

Dobrý bezpečnostní profil

Dupilumab byl dobře snášen. „Bezpečnostní profil je velmi podobný tomu, co bylo dosud popsáno a publikováno pro dupilumab u dospělých," řekla doktorka Chehadeová. V 16. týdnu se mezi nežádoucími příhodami, které byly častější při podávání dupilumabu oproti placebu, objevily například covid-19, vyrážka, bolest hlavy a erytém v místě vpichu. Podobné výsledky bezpečnosti byly pozorovány až do 52. týdne.

„Myslím, že je to slibné, protože čekáme na zveřejnění skutečné studie," uvedla doktorka Asmeen Bhattová, spolumoderátorka zasedání a docentka medicíny na University of Texas Health Science Center v Houstonu. „Lék byl nedávno schválen pro použití u dospělých s EoE, teprve loni, a ukázalo se, že je účinný."

„Existuje mnoho léků pro dospělé, které se nyní testují na dětské populaci, a toto je jeden z nich," dodala Asmeen Bhattová. „Má velmi dobrý bezpečnostní profil. Nejsem dětskou gastroenteroložkou, ale očekávám, že bude mít velkou využitelnost."

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/997769?form=fpf#vp_2

Sdílet