» Přehled případů » Atopická dermatitida » Pacient po transplantaci jater

Nenechte si ujít ty nejzajímavější případy pacientů z klinické praxe

Inspirujte se. Sdílejte zkušenosti. Vzdělávejte se. Ptejte se.

Pacient po transplantaci jater

9. 11. 2021
Dobrý den, prosím o konzultaci léčby drobného 16ti letého chlapce: Pacient je po II. retransplantaci jater. Dobrá funkce štěpu. Imunosuprese se jeví jako dostatečná - Prograf (kolísání v nedávné minulosti). Průtoková cytometrie bez známek lymfoproliferace, opakovaně. Progredující sideropenická anémie, subsituce železa. Vyšší JT. Medikace IKEM, kde byl transplantován: Prograf 2,5 -0 -2,5 mg, Prednison 2,5 mg tbl 1/2-0-0, Urosan 250 mg cps 0 -0 -1, Agen 5 mg tbl 1-0 -1/2, Clexane 2000 iu (20mg), Calcichew D3 500 mg/200iu, Magnesii Lactici, Anopyrin, Vigantol, Apo-ome, Sorbifer Durules. Pro velké zhoršení atopické dermatitidy byl hospitalizován od 15. 10. do 20. 10. na Pediatrické klinice IPVZ měl velké dávky KS - bolusy, při odchodu dobíral Amoksiklav a Prednison v sestupných dávkách, nyní v dávce 5 mg. Po vysazení kortikoidů došlo k mimořádnému zhoršení atopického ekzému, lokální kortikoidy již s minimálním efektem. Obj.: ekzémová erytrodermie navíc s infiltrací v široké predilekci flexur, hojné exkoriace hlavně na krku a v záhybech končetin. Erytém v obličeji. Kolonizace S. Aureus, EASI 40,2. Vzhledem k postižení jater chlapec nemůže mít žádnou imunosupresi (CYA, azathioprin, metotrexát). Může mít jen Prograf (tacrolimus) - ten však nefunguje při celkovém podávání na atopický ekzém. Máte zkušenosti nebo jaký je názor na to, zda již nějaký pacient (dítě nebo dospělý), který po nějaké orgánové transplantaci užíval Prograf, měl k tomu dupilumab pro závažný atopický ekzém? Předem děkuji.
Sdílet

Reakce: 2

Dobrý den, našla jsem v literatuře publikovaný dle autorů první podobný případ Laine Ludriksone z Department of Dermatology University Hospital Jena: Effectiveness and safety of dupilumab for atopic dermatitis in a liver transplant recipient: a case report v JDDG DOI: 10.1111/ddg.14074 také při léčbě takrolimem a jinak starší článek o 14% výskytu atopie u dětí po transplantaci jater. Rozhodnutí o vhodnosti léčby v tak složitém případě by muselo být jistě po domluvě s transplantologem a pediatrem.

Dobrý den,
koincidence uvedených onemocnění a stavu po opakované orgánové transplantaci je jistě velmi vzácná, jak konečně popisuje i paní prof. Cetkovská s odkazem na odbornou literaturu. Osobně jsem obdobný případ neřešil. Na základě popsaného stavu se domnívám, že kožní nález s obrazem těžké atopické dermatitidy musí být pro pacienta nesmírně zatěžující, proto bych biologickou léčbu dupilumabem viděl jako optimální východisko z dané situace s předpokladem stabilizace AD a současně s minimálním negativním dopadem na funkci štěpu - na rozdíl od konvenčních imunosupresiv dupilumab nevykazuje významnou hepatotoxicitu. Finální slovo, jak již bylo řečeno, bude mít samozřejmě ošetřující internista.

MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
MUDr. Martin Tichý, Ph.D. 9. 11. 2021 15:35