» Odborné kolegium » prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

Jak postupovat v léčbě? Ptejte se špiček v oboru!

Stačí jen vložit dotaz. Jednoduše, rychle, online.

prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika FN a LF UK v Plzni

Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, kde také obhájila disertační a habilitační práci, a v roce 2014 byla jmenována profesorkou dermatovenerologie. Od ukončení studií pracuje na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice v Plzni, od roku 2006 jako zástupce přednosty. Je členkou výboru sekce pro imunodermatologii a pro akné a obličejové dermatózy České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, členkou zahraničních odborných společností – EADV (European Academy of Dermatology and Venereology), AAD (American Academy of Dermatology) a SCOPE (Skin Cancer in Organ Transplant Patients Europe), oborové komise pro dermatovenerologii Vědecké rady ČLK, atestační komise a oborové rady doktorského studijního programu pro obor dermatovenerologie. Pracuje také v redakční radě časopisu Česko-slovenská dermatovenerologie a Psoriasis News a jako vedoucí redaktor českého vydání British Journal of Dermatology. 

 Profesorce Cetkovské se dostalo mnohonásobného uznání za nejlepší přednášky v rámci Spolku lékařů v Plzni, za publikace v časopise Česko-slovenská dermatologie, a zejména pak ocenění za monografii Kožní změny u interních onemocnění v soutěži monografií na základě Opatření rektora UK v roce 2012. Mezi její hlavní zájmy patří diagnostika a léčba autoimunitních a zánětlivých kožních nemocí, je autorkou českých doporučení pro biologickou a systémovou léčbu závažné psoriázy. Věnuje se jak klinické medicíně především v rámci Centra biologické léčby na Dermatovenerologické klinice v Plzni, tak pregraduální výchově studentů LF UK v Plzni nebo postgraduální výuce, např. koordinaci pravidelných kurzů Puchýřnaté nemoci a Kožní alergické reakce a lékové exantémy na katedře dermatovenerologie IPVZ.

„Domnívám se, říká profesorka Petra Cetkovská, „že možnost konzultací svízelných případů v reálné praxi formou online poradny s odborníky je obzvláště v dnešní době pandemie COVID-19 a při současně se rozvíjejících nových znalostech o patogenezi a možnostech cílené léčby atopické dermatitidy velmi přínosná.“

Zobrazit všechny členy