» Z oboru » Zmírnění atopické dermatitidy a nefropatie IgA u pacienta léčeného dupilumabem

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Zmírnění atopické dermatitidy a nefropatie IgA u pacienta léčeného dupilumabem

Odborné články
Zmírnění atopické dermatitidy a nefropatie IgA u pacienta léčeného dupilumabem

Pacienti s atopickou dermatitidou mají zvýšené riziko výskytu komorbidit, včetně glomerulonefritidy. Sérové hladiny IgE často pozitivně korelují se závažností atopické dermatitidy. Nenechte si proto ujít článek popisující případ 31letého muže, který od raného dětství trpěl těžkou atopickou dermatitidou. 

Výtah z článku:

Tanczosova M, Arenberger P, Rychlik I, Arenbergerova M, Gkalpakiotis S.

Improvement of atopic dermatitis and IgA nephropathy in a patient treated by dupilumab, Dermatologic Therapy 2021;e14708. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dth.14708

Atopická dermatitida je chronické multifaktoriální zánětlivé onemocnění kůže s prevalencí 1– 3 % u dospělých a 15–20 % u světové pediatrické populace v Evropské unii, což představuje značný negativní vliv na kvalitu života pacientů.1 Pacienti s atopickou dermatitidou mají zvýšené riziko výskytu komorbidit, včetně glomerulonefritidy.2 Sérové hladiny imunoglobulinu E (IgE) často pozitivně korelují se závažností atopické dermatitidy.3 Lee et al.4 prokázali, že patogeneze a progrese IgA nefropatie (IgAN) byla také potenciálně spojena s hladinami IgE v séru. Dupilumab je první schválenou humánní monoklonální protilátkou, která je určena k léčbě středně těžké až těžké atopické dermatitidy. Dupilumab inhibuje signální dráhu interleukinu 4 (IL-4) a interleukinu-13 (IL-13).5

V článku je popsán případ 31letého muže, který od raného dětství trpěl těžkou atopickou dermatitidou. Ve věku 27 let měl již tři roky trvající mikroskopickou hematurii, proteinurii a arteriální hypertenzi. Biopsie ledvin odhalila diagnózu IgAN. V době stanovení  diagnózy měl hladinu sérového kreatininu (Skr) 141 μmol/l, rychlost glomerulární filtrace (GF) 1,31 ml/s /1,73 m2, mikroskopickou hematurii 641 erytrocytů/μl a poměr protein/kreatinin v moči (PCR) 143 mg/mmol. Hladina IgE v séru byla 12 500 IU/ml. 

Pacient podstoupil systémovou léčbu kortikosteroidy. Po zhoršení stavu byl pacientovi podán dupilumab, který užívá již 9 měsíců. Osm týdnů po zahájení léčby dupilumabem dosáhl pacient EASI 75, jeho proteinurie se normalizovala (PCR 8), hladina Skr se snížila na 98 μmol/l, GF byla 1,51 ml/s/1,73 m2, hladina IgE poklesla na 4 570 IU/ml. Dva měsíce po zahájení léčby dupilumabem pacient dosáhl EASI 75, jeho hladina IgE se snížila o 63 % a proteinurie se vyléčila. Jak jsme u našeho pacienta sledovali, terapie dupilumabem progresivně a významně snižuje celkovou koncentraci IgE v séru.6,7

 

Literatura:

1. Nutten S. Atopic dermatitis: global epidemiology and risk factors. Ann Nutr Metab 2015;66:8–16.

2. Steiner K. Glomerulonephritis associated with atopic dermatitis. N Engl J Med 1952;247:201–204.

3. Laske N, Niggemann B. Does the severity of atopic dermatitis correlate with serum IgE levels? Pediatr Allergy Immunol 2004;15:86–88.

4. Lee JH, Lee SY, Kim JS, et al. Elevated serum immunoglobulin E level as a marker for progression of immunoglobulin A nephropathy. Kidney Res Clin Pract 2016;35:147–151.

5. Seegräber M, Srour J, Walter A, Knop M, Wollenberg A. Dupilumab for treatment of atopic dermatitis. Exp Rev Clin Pharmacol 2018;11:467–474.

6. Lucae S, Schmid-Grendelmeier P, Wüthrich B, Kraft D, Valenta R, Linhart B. IgE responses to exogenous and endogenous allergens in atopic dermatitis patients under long-term systemic cyclosporine A treatment. Allergy 2016;71:115–118.

7. Guttman-Yassky E, Bissonnette R, Ungar B, et al. Dupilumab progressively improves systemic and cutaneous abnormalities in patients with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2019;143:155–172.

Sdílet