» Z oboru » Začala nová éra: Léčba atopické dermatitidy biologiky

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Začala nová éra: Léčba atopické dermatitidy biologiky

Odborné články
Začala nová éra: Léčba atopické dermatitidy biologiky

Novou etapu v terapii středně těžké až těžké atopické dermatitidy (AD) odstartovalo v roce 2017 schválení dupilumabu, monoklonální protilátky, která se váže na alfa podjednotku receptoru pro interleukin 4 (IL-4). Předtím byla systémová terapie limitována konvenčními imunosupresivy, z nichž je pro léčbu těžké AD schválen pouze cyklosporin. Co nás čeká v budoucnu? 

 
 

 

abstrakt k článku:

Článek hodnotí vývoj v možnostech terapie středně těžké až těžké atopické dermatitidy. Novou etapu představuje schválení dupilumabu, monoklonální protilátky, která se váže na alfa podjednotku receptoru pro interleukin 4 (IL-4), v roce 2017. Do té doby byla pro systémovou terapii dostupná pouze konvenční imunosupresiva, z nichž je pro léčbu těžké AD schválen pouze cyklosporin.  V poslední době se však možnosti na poli terapie AD rychle mění a byly vyvinuty další biologické látky. A to takové, které se mimo jiné zaměřují na IL-13, receptor IL-31, OX40 a OX40L. Mnoho z těchto látek již prokázalo slibné výsledky ve studiích fáze 1, 2 a v některých případech také fáze 3. V červnu 2021 byla v Evropě schválena protilátka IL-13 k léčbě středně těžké až těžké AD u dospělých. Kromě terapií založených na protilátkách obohacují výběr možností pro systémovou terapii AD „malé molekuly“, které například inhibují Janusovy kinázy. Vypadá to, že bude k dispozici nejen mnohem více cílených terapií, ale také bude lépe pochopen komplexní a heterogenní patofyziologický proces této choroby.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34532635/

Sdílet