» Z oboru » Účinnost dupilumabu po dobu až čtyř let v otevřené studii u dospělých se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou

Co se děje v dermatologii? Sledujte novinky!

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Účinnost dupilumabu po dobu až čtyř let v otevřené studii u dospělých se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou

Odborné články
Účinnost dupilumabu po dobu až čtyř let v otevřené studii u dospělých se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou

Cílem této studie bylo informovat o bezpečnosti a účinnosti léčby dupilumabem, který byl podáván v období čtyř let dospělým se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou (AD).

Navíc byla sledována účinnost u podskupiny pacientů, kteří přešli z podávání dupilumabu v dávce 300 mg jednou týdně na podávání každý druhý týden. Z celkového počtu 2 677 zařazených a léčených pacientů jich 352 (13,1 %) dokončilo sledování bezpečnosti v 204. týdnu (konec hodnocení účinnosti) a 202 (7,5 %) pacientů v 244. týdnu.

Přečtěte si podrobnosti o hodnocení bezpečnostního profilu, o výskytu nežádoucích účinků nebo detaily o účinnosti s ohledem na změnu v dávkování. Potvrdily výsledky studie, že je dupilumab vhodný pro indikaci kontinuální dlouhodobé terapie u dospělých se středně těžkou až těžkou AD? Přečtěte si celý článek ZDE.

Dupilumab Provides Acceptable Safety and Sustained Efficacy for up to 4 Years in an Open‑Label Study of Adults with Moderate‑to‑Severe Atopic Dermatitis

Sdílet