Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru » Systémová léčba atopické dermatitidy: systematický přehled a metaanalýza randomizovaných studií

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Systémová léčba atopické dermatitidy: systematický přehled a metaanalýza randomizovaných studií

Odborné články
Systémová léčba atopické dermatitidy: systematický přehled a metaanalýza randomizovaných studií

Za přečtení stojí článek věnovaný hodnocení účinnosti a rizik systémové léčby atopické dermatitidy. Jak dopadlo srovnání upadacitinibu, abrocitinibu, dupilumabu, lebrikizumabu a tralokinumabu?

Abstrakt k článku:

Atopická dermatitida (AD) je zánětlivé kožní onemocnění s vícenásobnou systémovou léčbou a nejistotou ohledně jejich komparativního dopadu na výsledky AD. Cílem průzkumu byla systematická analýza přínosů a rizik systémové léčby AD.

Metody: Byla provedena analýza randomizovaných studií zaměřených na systémovou léčbu a fototerapii atopické dermatitidy. Recenzenti nezávisle prověřovali záznamy, extrahovali data a hodnotili rizika. Metaanalýzy se zabývaly závažností AD, svěděním, spánkem, kvalitou života AD, vzplanutím a poškozením kůže. 

Výsledky: 149 zahrnutých studií (28 686 pacientů se středně těžkou až těžkou formou AD) hodnotilo 75 intervencí. S vysokou mírou jistoty patřila vysoká dávka upadacitinibu mezi nejúčinnější u pěti ze šesti pro pacienta důležitých výsledků; vysoká dávka abrocitinibu a nízká dávka upadacitinibu byly mezi nejúčinnějšími u dvou výsledků. Tyto inhibitory Janus kináz (JAK) patřily k nejškodlivějším z hlediska nárůstu nežádoucích účinků. S vysokou mírou jistoty byly dupilumab, lebrikizumab a tralokinumab středně účinné a náležely k nejbezpečnějším – mírně zvyšovaly výskyt konjunktivitidy. Nízká dávka baricitinibu patřila k nejméně účinným. Účinnost a bezpečnost azathioprinu, perorálních kortikosteroidů, cyklosporinu, metotrexátu, mykofenolátu, fototerapie a mnoha nových látek je méně jistá.

Závěry: U jedinců se středně těžkou až těžkou AD výsledky prokázaly, že vysoká dávka upadacitinibu je jednou z nejúčinnějších, ale nejškodlivějších. Vysoké dávky abrocitinibu a nízké dávky upadacitinibu jsou účinné, ale také patří mezi nejškodlivější. Dupilumab, lebrikizumab a tralokinumab mají střední účinnost a příznivou bezpečnost.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37678577/

Sdílet