Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru » Srovnání účinnosti a bezpečnosti monoklonálních protilátek a inhibitorů Janus kinázy u středně těžké až těžké atopické dermatitidy: Systematický přehled a metaanalýza

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Srovnání účinnosti a bezpečnosti monoklonálních protilátek a inhibitorů Janus kinázy u středně těžké až těžké atopické dermatitidy: Systematický přehled a metaanalýza

Odborné články
Srovnání účinnosti a bezpečnosti monoklonálních protilátek a inhibitorů Janus kinázy u středně těžké až těžké atopické dermatitidy: Systematický přehled a metaanalýza

Cílem studie bylo porovnat účinnost systémové terapie dupilumabem, tralokinumabem a inhibitory Janus kinázy u středně těžké až těžké atopické dermatitidy. Nenechte si ujít závěry tohoto systematického přehledu. 

Abstrakt k článku:

Cílem této studie bylo porovnat účinnost systémové léčby dupilumabem, tralokinumabem a inhibitory Janus kinázy u středně těžké až těžké atopické dermatitidy. Data pro systematický přehled byla čerpána z knihoven Medline, EMBASE a Cochrane. Zahrnuty byly všechny randomizované kontrolované studie zkoumající účinnost systémové léčby středně těžké až těžké atopické dermatitidy u dospělých. Primárními výsledky byl podíl pacientů s atopickou dermatitidou, kteří dosáhli 50%, 75% a 90% zlepšení skóre ekzému a indexu závažnosti (Eczema Area and Severity Index, EASI) po léčbě dupilumabem, tralokinumabem nebo inhibitory Janus kinázy. Zkoumáno bylo 19 studií s celkovým počtem 6 444 pacientů. Ve studiích monoterapie měl upadacitinib 30 mg jednou denně numericky nejvyšší účinnost s ohledem na EASI-50, EASI-75 a EASI-90. Ve studiích, které sledovaly kombinovanou terapii s topickými kortikosteroidy, měl dupilumab 300 mg podávaný jednou za dva týdny nejvyšší účinnost, pokud jde o EASI-50, a abrocitinib 200 mg podávaný jednou denně měl nejvyšší skóre ohledně EASI-75 a EASI-90. Analýza poskytla důkaz, že všechny inhibitory – dupilumab, tralokinumab a inhibitory Janus kinázy – měly přijatelný profil účinnosti a vedly ke klinicky relevantnímu zlepšení skóre EASI. Kromě toho se zdá, že upadacitinib a abrocitinib mají velký potenciál k léčbě pacientů s atopickou dermatitidou. K určení dlouhodobé účinnosti inhibitorů Janus kinázy u dospělých se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou jsou však zapotřebí další studie.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35818735/

Sdílet