Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru » Randomizované kontrolované studie u CHOPN a astmatu: jak vést klinickou praxi

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Randomizované kontrolované studie u CHOPN a astmatu: jak vést klinickou praxi

Odborné články
Randomizované kontrolované studie u CHOPN a astmatu: jak vést klinickou praxi

Využití studií reálných důkazů (RWE), včetně pragmatických randomizovaných kontrolovaných studií (RCTs; randomized RWE studies), je pro tvorbu směrnic využitých v klinické praxi naprosto zásadní.

Abstrakt k článku:

Využití studií reálných důkazů (real-world evidence, RWE), včetně pragmatických randomizovaných kontrolovaných studií (randomized controlled trials, RCTs; randomized RWE studies), jako podkladu pro tvorbu terapeutických směrnic se postupně stává hlavním pilířem klinické praxe. RWE jsou nedílnou součástí rozhodování řízeného pacientem a nabízejí důležitou hodnotu pro přidání doplňujících důkazů k tradičním RCT. To poskytuje ucelenější pohled na přínosy pro výsledky uváděné pacienty a zlepšuje externí validitu dané léčby oproti nálezům samotných tradičních RCT. Diskuse na nedávných vědeckých workshopech prozkoumaly význam pragmatických RCT při optimalizaci tvorby doporučení a péče o pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a s astmatem. Salford Lung Study u pacientů s CHOPN (NCT01551758) a s astmatem (NCT01706198) byly prvními prelicenčními pragmatickými RCT na světě, které porovnávaly novou léčbu se stávající léčbou CHOPN a astmatu, a nedávné (2021) studie RWE byly použity americkými Thoracic Society a US Food and Drug Administration na podporu schválení imunosupresivního léku u pacientů po transplantaci plic. To zdůrazňuje důležitost dat RWE při podpoře vývoje klinických doporučení a vyzdvihuje výhody použití pragmatických RCT při vedení klinické praxe.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36180103/

Sdílet