» Z oboru » Pracovní schopnost a kvalita pracovního života u pacientů s atopickou dermatitidou léčených dupilumabem

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Pracovní schopnost a kvalita pracovního života u pacientů s atopickou dermatitidou léčených dupilumabem

Odborné články
Pracovní schopnost a kvalita pracovního života u pacientů s atopickou dermatitidou léčených dupilumabem

Atopická dermatitida může být spojena se ztrátou nebo poklesem produktivity práce. Předmětem zájmu je, jak pacienti vnímají svou pracovní schopnost a kvalitu pracovního života a jakým způsobem to ovlivňuje léčba. Primárním cílem studie bylo sledovat pracovní schopnost a kvalitu pracovního života na počátku a během léčby dupilumabem v dlouhodobém časovém horizontu. 

 abstrakt k článku:

Tento článek pojednává o tom, do jaké míry ovlivňuje atopická dermatitida ztrátu produktivity práce. Jen málo se ví o tom, jak pacienti vnímají svou pracovní schopnost a kvalitu pracovního života a do jaké míry toto vnímání ovlivňuje léčba. Předmětem a cílem studie bylo prozkoumat pracovní schopnost a kvalitu pracovního života na počátku a během léčby v dlouhodobém časovém horizontu. Byla provedena prospektivní observační kohortová studie vycházející z registru, jenž zahrnoval pacienty s atopickou dermatitidou, kteří zahájili terapii dupilumabem. Použitými nástroji byly Index pracovní schopnosti (WAI; otázky 1, 2 a 3) a Dotazník kvality pracovního života (QWLQ). Bylo sledováno 93 pacientů, z nichž 72 bylo zaměstnaných (77 %). Od výchozího stavu do 48 týdnů se průměrné skóre WAI-1 (obecná pracovní schopnost, rozmezí 0–10) zlepšilo z 6,8 (± 2,0) na 7,9 (± 1,3), WAI-2 (fyzická pracovní schopnost, rozmezí 1–5) se zvýšilo z 3,7 (± 0,9) na 4,3 (± 0,7) a WAI-3 (schopnost duševní/emoční práce, rozsah 1–5) stouplo z 3,4 (± 0,9) na 3,9 (± 0,8) (p = 0,001, p = 0,005, p < 0,001). Průměrné celkové skóre QWLQ se zlepšilo ze 74,0 (± 9,1) na 77,5 (± 9,6) a subškála „Problémy kvůli zdravotní situaci" doložila zlepšení z hodnoty 37,4 (± 22,3) na 61,5 (± 23,1) (rozsah 0–100; p = 0,032, p < 0,001).

Závěrem lze říci, že pacienti se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou začínající s léčbou dupilumabem uvádějí sníženou pracovní schopnost a kvalitu pracovního života, zejména kvůli zdravotním problémům. Při léčbě dupilumabem je však pozorováno významné zlepšení pracovní schopnosti a kvality pracovního života.

 zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34013539/

Sdílet