Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru » Potenciální biomarkery atopické dermatitidy

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Potenciální biomarkery atopické dermatitidy

Odborné články
Potenciální biomarkery atopické dermatitidy

Přesné biomarkery nebo prediktory jsou klíčem k realizaci personalizované léčby atopické dermatitidy. Rozvoj technologií, jako je transkriptomika, genomika a proteomika, poskytuje nové možnosti pro nalezení potenciálních biomarkerů.

Abstrakt k článku:

Atopická dermatitida (AD) je chronické recidivující zánětlivé kožní onemocnění s širokým rozsahem heterogenity. Přesné biomarkery nebo prediktory jsou klíčem k realizaci personalizované léčby AD. Rozvoj technologií, jako je transkriptomika, genomika a proteomika, poskytuje nové možnosti pro nalezení potenciálních biomarkerů.  Dosud byly k identifikaci různých profilů kůže pacientů bez biopsie použity nově vznikající minimálně invazivní metody. Bylo nalezeno několik potenciálních biomarkerů nebo prediktorů. V tomto přehledu jsme shrnuli současný přehled potenciálních biomarkerů AD. Syntáza oxidu dusnatého 2 / indukovatelná syntáza oxidu dusnatého (NOS2/iNOS), lidský beta-defensin-2 (hBD-2) a matricové metaloproteinázy 8/9 (MMP8/9) mohou být kandidátními biomarkery pro diagnostiku AD. Mutace genu pro filagrin (FLG) zvýšila riziko výskytu AD. Protein vázající mastné kyseliny 5 (FABP5) může sloužit jako účinný biomarker pro atopický pochod (AM). Antigen 2 spinocelulárního karcinomu (SCCA2), sérový brzlík a aktivací regulovaný chemokin (TARC), kožní chemokin přitahující T buňky (CTACK), neurotoxin odvozený od eozinofilů (EDN), chemokin odvozený od makrofágů (MDC), laktátdehydrogenáza (LDH) a interleukin 18 (IL-18) mohou být kandidátními biomarkery pro monitorování závažnosti onemocnění. IL-17, IL-23, IL-33 a indolamin 2,3-dioxygenáza (IDO1) mohou být použity jako prediktivní biomarkery pro AD komorbidity. LDH, TARC, plicní a aktivací regulovaný chemokin (PARC), periostin, IL-22, eotaxin-1/3 a IL-8 mohou být kandidátními biomarkery pro monitorování účinků léčby. Stále existují nenaplněné potřeby a dlouhá cesta k získání pohodlnějších, neinvazivních a účinnějších prediktorů a biomarkerů, které by vedly ke stanovení přesné a personalizované léčby.  

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36465933/

Sdílet