» Z oboru » Odchlípení sítnice spojené s atopickou dermatitidou

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Odchlípení sítnice spojené s atopickou dermatitidou

Odborné články
Odchlípení sítnice spojené s atopickou dermatitidou

Odchlípení sítnice (amoce) je odloučení senzorické sítnice od pigmentového listu. Byla provedena studie, jejímž cílem bylo popsat souvislost odchlípení sítnice (RD) s atopickou dermatitidou.

Abstrakt k článku:

Retrospektivně byly revidovány lékařské záznamy 2 257 pacientů, kteří v letech 2008 až 2018 podstoupili operaci odchlípení sítnice (RD). Z nich bylo 61 pacientů s atopickou dermatitidou (AD) zařazeno do experimentální skupiny a 100 pacientů, kteří neměli AD, bylo náhodně vybráno a přiřazeno do kontrolní skupiny. Předmětem výzkumu byly následující parametry: demografické údaje, charakteristiky odchlípení, počáteční operační metoda a prognóza po operaci. Pooperační zraková ostrost a prognóza byly signifikantně horší a bilaterální postižení RD bylo častější ve skupině atopiků než v kontrolní skupině. Navíc riziko rozvoje RD do jednoho roku po operaci bylo významně vyšší u pacientů ze skupiny atopika než v kontrolní skupině. Výsledky ukazují, že u atopických pacientů se RD vyskytuje v mladém věku s odlišnými charakteristikami ve srovnání s pacienty bez atopického ekzému. Atopická RD má špatnou prognózu. Proto je důležité po operaci provádět u atopiků pečlivé kontroly. 

zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8504004/

 

Sdílet