Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru » Nové znění úhrady dupilumabu v terapii astmatu

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Nové znění úhrady dupilumabu v terapii astmatu

Ostatní
Nové znění úhrady dupilumabu v terapii astmatu

Přečtěte si, za jakých podmínek bude nově dupilumab od 1. 3. 2022 hrazen v léčbě dospělých pacientů s těžkým refrakterním eozinofilním astmatem. Dodržení zákazu kouření nebude jedinou podmínkou. Jaká další kritéria bude třeba zohlednit?

Od 1. 3. 2022 bude dupilumab hrazen v léčbě dospělých pacientů s těžkým refrakterním eozinofilním astmatem, kteří dodržují zákaz kouření, v průběhu 12 měsíců před zahájením léčby mají dokumentováno nejméně 300 eozinofilů/μl periferní krve a 

  • v průběhu 12 měsíců před zahájením léčby mají navzdory vysokým denním dávkám inhalačních kortikosteroidů a přidané udržovací léčbě dokumentované nejméně 4 těžké exacerbace astmatu nebo
  • po dobu alespoň 6 měsíců před zahájením léčby užívají perorální kortikosteroidy v dávce ekvivalentní nejméně 5 mg prednisonu denně.

V případě, že po dobu alespoň 6 měsíců před zahájením léčby užívají perorální kortikosteroidy v dávce ekvivalentní nejméně 5 mg prednisonu denně, je nutný průkaz výše uvedené eozinofilie v periferní krvi v průběhu 12 měsíců před zahájením systémové kortikoterapie.

Těžká exacerbace astmatu je definována jako nutnost podání nebo navýšení léčby systémovými kortikosteroidy na dobu tří a více dnů pro zhoršení příznaků astmatu a zahrnuje i podání/navýšení systémové kortikoterapie dle domácího léčebného plánu. Pro plnění podmínek úhrady je nutné těžkou exacerbaci dokumentovat návštěvou zdravotnického zařízení v jejím průběhu, a to i v případě podání/navýšení systémové kortikoterapie dle domácího léčebného plánu – nepostačuje pouhé uvedení informace pacienta o již proběhlé exacerbaci.

Dlouhodobá systémová kortikoterapie je definována jako užívání systémových kortikosteroidů z indikace astmatu v souhrnu nejméně 6 měsíců v posledních 12 měsících. 

Léčba dupilumabem se vyhodnocuje po každých 12 měsících léčby a bude ukončena u pacientů, u kterých

  • nedojde k poklesu počtu těžkých exacerbací alespoň o 50 %, pokud se jedná o pacienty s nejméně 4 těžkými exacerbacemi astmatu v průběhu 12 měsíců před zahájením léčby navzdory vysokým denním dávkám inhalačních kortikosteroidů a přidané udržovací léčbě, nebo
  • nedojde ke klinicky významnému snížení dávek perorálních kortikosteroidů při udržení nebo zlepšení kontroly astmatu.

 

Seznam center, která v České republice poskytují biologickou léčbu.

Detaily k indikaci i dávkování najdete v přiloženém SPC přípravku

 

Sdílet