Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru » Nežádoucí účinky biologických látek u pacientů s CRSwNP: metaanalýza

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Nežádoucí účinky biologických látek u pacientů s CRSwNP: metaanalýza

Odborné články
Nežádoucí účinky biologických látek u pacientů s CRSwNP: metaanalýza

Byla provedena metaanalýza s cílem identifikovat efekt biologické terapie u nemocných s CRSwNP. Jak byla biologická léčiva při aplikaci CRSwNP tolerována a jaký měla vliv na snížení rizika exacerbací astmatu a zhoršení nosních polypů?

Abstrakt k článku:

Chronická rinosinusitida s nosní polypózou (CRSwNP) je běžné a komplexní zánětlivé onemocnění horních cest dýchacích. Zánět 2. typu ovlivňuje závažnost CRSwNP a recidivu polypů, což určuje farmakoterapii a rozsah chirurgického zákroku a je rovněž spojeno s komorbiditou astmatu. Interleukin 5 (IL-5) a imunoglobulin E (IgE) byly aplikovány na CRSwNP ve fázi II nebo III klinických studií a ukázaly se jako účinná možnost léčby. Dosud však nebyla bezpečnost těchto biologických látek systematicky analyzována. 

Cílem této studie bylo pozorovat výskyt nežádoucích účinků (AE) po použití biologických látek a odhadnout bezpečnost biologických látek v léčbě CRSwNP. Bylo provedeno systematické prohledávání publikací, zahrnuty byly dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované (RCT) studie s pacienty s CRSwNP léčenými biologickými látkami oproti pacientům, jimž bylo podáváno placebo. Vhodní pacienti byli ve věku 18 let nebo starší s bilaterálními nosními polypy a příznaky chronické rinosinusitidy navzdory intranazální léčbě kortikosteroidy před randomizací. 

Výsledky ukázaly, že nežádoucí účinky (např. bolest hlavy, exacerbace astmatu, nazofaryngitida, epistaxe, zhoršující se nosní polypy, reakce v místě vpichu a běžné nachlazení) se vyskytly s podobnou incidencí jako ve skupině s placebem, což naznačuje přijatelnou bezpečnost a snášenlivost biologických látek. Mezitím spekulujeme, že pacienti s CRSwNP s jinými chorobami budou častěji trpět nežádoucími účinky, jako je CRSwNP komorbidita s astmatem. Zahrnutý výzkum prokázal vysokou kvalitu a dobrou homogenitu. 

Závěrem lze říci, že biologická léčiva byla při aplikaci CRSwNP dobře tolerována a snížila riziko exacerbace astmatu a zhoršení nosních polypů. Z hlediska bezpečnosti představují biologické přípravky slibnou inovativní možnost léčby CRSwNP. K potvrzení našich zjištění a vyhodnocení dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti biologických látek při používání CRSwNP jsou stále zapotřebí další výzkumy.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35734272/

Sdílet