Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru » Komorbidity spojené s astmatem dospělých: populační kohortová studie ve Finsku

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Komorbidity spojené s astmatem dospělých: populační kohortová studie ve Finsku

Odborné články
Komorbidity spojené s astmatem dospělých: populační kohortová studie ve Finsku

Astma postihuje zhruba 4–10 % dospělé populace a je spojeno s vyšší úmrtností ze všech příčin ve srovnání s jedinci bez astmatu. Práce zkoumala u pacientů s astmatem výskyt komorbidit, které mohou ovlivnit také léčbu astmatu. Která komorbidita astmatu je nejčastější a nejzávažnější?

Abstrakt k článku:

Astma je běžné chronické onemocnění charakterizované proměnlivými respiračními příznaky a omezením průtoku vzduchu, které postihuje zhruba 4–10 % dospělé populace. Astma dospělých je spojeno s vyšší úmrtností ze všech příčin ve srovnání s jedinci bez astmatu. V této studii zkoumáme komorbidity, jež mohou ovlivnit léčbu astmatu.

Celkem 1 648 dospělých osob s astmatem a 3 310 osob bez astmatu ve věku 30–93 let bylo srovnáno podle věku, pohlaví a oblasti bydliště a sledováno od 1. ledna 1997 do 31. prosince 2013. Základní informace byly shromážděny pomocí dotazníků z roku 1997 a údaje z následného registru z národního registru propuštění Finského institutu pro zdraví a sociální péči. Údaje zahrnovaly diagnózy z ambulantní péče a jednodenní chirurgie specializované zdravotní péče a údaje z lůžkové péče specializované a primární zdravotní péče. Zahrnuli jsme všechny hlavní diagnózy, které měly minimálně 200 událostí, a počet diagnóz na základě jejich společného výskytu s astmatem dospělých.

Průměrná doba sledování se pohybovala mezi 14,2 a 15,1 roku a věk v době zařazení do studie byl 53,9 roku u osob bez astmatu a 54,4 roku u pacientů s astmatem. Chronická obstrukční plicní nemoc byla 10krát častější u astmatiků. Riziko akutní rinosinusitidy, chronické rinosinusitidy s nosními polypy, atopické dermatitidy a dysfunkce hlasivek bylo čtyřnásobné a riziko pneumonie a chronické rinosinusitidy bylo 2,5krát vyšší u astmatiků. Výskyt spánkové apnoe, gastroezofageální refluxní choroby, cukrovky, alergické rýmy a dysfunkce dýchání byl ve skupině astmatiků dvojnásobný a výskyt katarakty téměř dvojnásobný. Astma dospělých bylo také významně spojeno s muskuloskeletálními onemocněními, inkontinencí a bronchiektaziemi.

Nejčastější a nejzávažnější komorbiditou astmatu dospělých v této studii byla chronická obstrukční plicní nemoc. Mezi další časté komorbidity astmatu dospělých patří akutní rinosinusitida, chronická rinosinusitida s nosními polypy, atopická dermatitida, alergická rýma, dysfunkční dýchání, diabetes, pneumonie, spánková apnoe a gastroezofageální refluxní choroba.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38485249/

Sdílet