» Z oboru » Komorbidity a terapie u dospělých pacientů s atopickou dermatitidou: výsledky celostátní multicentrické studie

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Komorbidity a terapie u dospělých pacientů s atopickou dermatitidou: výsledky celostátní multicentrické studie

Odborné články
Komorbidity a terapie u dospělých pacientů s atopickou dermatitidou: výsledky celostátní multicentrické studie

Za pozornost stojí závěry dvouleté retrospektivní observační studie, jejímž cílem bylo zhodnotit distribuci komorbidit, včetně metabolických abnormalit, rýmy, konjunktivitidy, astmatu, alopecie a poruch spánku hodnocených dle závažnosti atopické dermatitidy u dospělých a popsat nejčastěji používané způsoby léčby.

Abstrakt k článku:

Atopická dermatitida (AD) dospělých je systémové zánětlivé onemocnění, jehož souvislost s imunoalergickými a metabolickými komorbiditami není dosud dobře prokázána. Navíc léčba mírné až středně těžké a těžké AD vyžaduje standardizaci. Cílem této studie bylo zhodnotit distribuci komorbidit, včetně metabolických abnormalit, rýmy, konjunktivitidy, astmatu, alopecie a poruch spánku, podle závažnosti AD u dospělých a popsat způsoby léčby nejčastěji používané italskými dermatology. Byla provedena retrospektivní observační celostátní studie dospělých pacientů trvající dva roky. Klinická a laboratorní data byla získána prostřednictvím přezkoumání lékařských záznamů pacientů ve věku 18 let a starších, kteří byli sledováni ve 23 italských národních referenčních centrech pro atopickou dermatitidu v období od září 2016 do září 2018. Hlavními hodnocenými ukazateli byly závažnost onemocnění, atopické a metabolické komorbidity, typ léčby a trvání. Do studie bylo zahrnuto 684 dospělých pacientů s AD. Atopické, ale nikoli metabolické stavy s výjimkou hypertenze byly významně spojeny se středně těžkou až těžkou AD u mladých dospělých pacientů. Trvání onemocnění významně souviselo s jeho závažností. Mezi nejpoužívanější imunosupresiva patřily perorální kortikosteroidy a cyklosporin. Zdá se, že naše studie potvrzuje úzký vztah mezi AD u dospělých a jinými atopickými stavy. Je však potřeba provést další dlouhodobé kohortové studie u dospělých pacientů s atopickou dermatitidou, aby se vyhodnotil komplexní vztah mezi závažností AD a metabolickými komorbiditami.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34100126/

Sdílet