» Z oboru » Jakou má atopická dermatitida souvislost s diagnózou hidradenitis suppurativa?

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Jakou má atopická dermatitida souvislost s diagnózou hidradenitis suppurativa?

Odborné články
Jakou má atopická dermatitida souvislost s diagnózou hidradenitis suppurativa?

Hidradenitis suppurativa (HS) a atopická dermatitida (AD) jsou chronická zánětlivá kožní onemocnění. Souvislost mezi těmito dvěma stavy může mít důležité potenciální důsledky pro objasnění patogeneze, průběhu onemocnění a léčby

Abstrakt k článku:

Cílem retrospektivní kohortové studie bylo prozkoumat souvislost mezi AD a HS. Studie proběhla v letech 2007 až 2017 a srovnávala skupinu pacientů, kteří měli AD, s kontrolní skupinou bez této diagnózy. Asociace AD ​​a HS byla vyhodnocena pomocí modelu logistické regrese. Z 28 780 nemocných s diagnózou AD byla u 325 (1,1 %) diagnostikována HS ve srovnání se 76 (0,2 %) pacienty v rámci 48 383 pacientů ve skupině bez AD. Upravený logistický regresní model demonstroval zvýšený poměr pravděpodobnosti výskytu diagnózy HS ve skupině s AD ve srovnání s kontrolní skupinou bez AD (poměr pravděpodobnosti [HR] 5,57, 95% interval spolehlivosti [CI] 4,30–7,21, p < 0,001). Z výsledků lze usuzovat, že u pacientů s AD je vyšší pravděpodobnost diagnózy HS než u pacientů bez AD. K pochopení patofyziologického mechanismu a potenciálních léčebných důsledků je zapotřebí dalšího výzkumu.

Zdroj: https://www.jaadinternational.org/article/S2666-3287(21)00030-4/fulltext

Sdílet