Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru » Hodnocení kritérií pro zařazení a výsledky ve studiích s biologickými léky pro chronickou rinosinusitidu s nosními polypy

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Hodnocení kritérií pro zařazení a výsledky ve studiích s biologickými léky pro chronickou rinosinusitidu s nosními polypy

Odborné články
Hodnocení kritérií pro zařazení a výsledky ve studiích s biologickými léky pro chronickou rinosinusitidu s nosními polypy

Dupilumab, omalizumab a mepolizumab jsou schváleny pro použití u pacientů se závažným, nekontrolovaným CRSwNP. Neexistence konzistentní definice závažného CRSwNP však činí rozhodnutí zahájit biologickou léčbu obzvláště složitým.

Abstrakt k článku:

Léčba chronické rinosinusitidy s nosními polypy (CRSwNP) obecně zahrnuje intranazální kortikosteroidy (INCS) a irigaci fyziologickým roztokem, po nichž následují krátké kúry systémovými kortikosteroidy (SCS) nebo chirurgický zákrok s pooperační léčbou u pacientů, kteří na INCS nereagují. Použití SCS i operace jsou však spojeny s řadou nežádoucích účinků nebo komplikací, mají vysokou míru recidivy a jsou pro některé pacienty nevhodné. Biologická léčiva zaměřená na základní patofyziologii jsou pro tyto pacienty slibnými alternativami léčby. Dupilumab, omalizumab a mepolizumab jsou schváleny pro použití u pacientů se závažným, nekontrolovaným CRSwNP. Neexistence konzistentní definice závažného CRSwNP však činí rozhodnutí zahájit biologickou léčbu obzvláště složitým. Kromě toho zbývá vyjasnit postavení každého biologického přípravku v celkové léčbě CRSwNP. Všechny sledované studie používaly různá vstupní kritéria. Diskutujeme o složitosti hodnocení závažnosti onemocnění CRSwNP a zdůrazňujeme, jak tato srovnání ovlivňují populace a výsledky biologických studií fáze III. Aby bylo možné vhodně umístit biologická léčiva do stávajícího léčebného paradigmatu CRSwNP, budou muset budoucí studie zahrnovat srovnatelné populace pacientů a standardizované ukazatele výsledků. Takové studie pomohou zajistit, aby biologická léčba byla vhodně zacílena na podporu optimálních klinických výsledků.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35398492/

Sdílet