» Z oboru » Dupilumab je spojen s mírnějšími příznaky COVID-19

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Dupilumab je spojen s mírnějšími příznaky COVID-19

Odborné články
Dupilumab je spojen s mírnějšími příznaky COVID-19

Nová studie ukazuje, že pacienti s atopickou dermatitidou (AD) léčení dupilumabem mají mírnější příznaky COVID-19 než ti, kteří dostávali jinou systémovou léčbu nebo nedostávali žádnou terapii. Jde o první studii, která demonstruje významný ochranný účinek dupilumabu při snižování výskytu symptomů a závažnosti ve srovnání s jinými způsoby léčby AD v souvislosti s infekcí COVID-19. 

 Abstrakt k článku:

Bylo provedeno sledování pacientů se středně těžkou až těžkou AD, kteří byli vyšetřeni na symptomy související s COVID-19. Pacientům bylo přiřazeno skóre závažnosti mezi 0 (asymptomatické) až 5 (fatální) a porovnávalo ve třech skupinách: 632 pacientů léčených dupilumabem, 107 léčených jinou systémovou léčbou a 498 léčených omezeně nebo vůbec. Bylo zjištěno, že u pacientů ve skupině s dupilumabem byla také významně nižší pravděpodobnost výskytu jakýchkoli symptomů než u pacientů s jinými systémovými léky. To, že dupilumab prokázal trend ve zmírnění symptomů COVID-19, je důležitá informace pro klinickou praxi. Jedná se o první studii, která demonstruje významný ochranný účinek dupilumabu při snižování výskytu symptomů a závažnosti ve srovnání s jinými způsoby léčby AD v souvislosti s infekcí COVID-19. Tento závěr bude mít důležitý dopad nejen na pacienty se středně těžkou až těžkou AD vystavené COVID-19 a dalším virovým infekcím, ale potenciálně i pro pacienty, kteří trpí chronickými atopickými a jinými stavy a užívají imunomodulační léky.

Bude potřeba provést další výzkum pro ověření, zda dupilumab může také pomoci snížit závažnost symptomů u jiných virových onemocnění.

zdroj: https://www.mdedge.com/dermatology/article/249128/atopic-dermatitis/dupilumab-atopic-dermatitis-linked-milder-covid-19?channel=189

 

Sdílet