» Z oboru » COVID-19 u pacientů s atopickou dermatitidou léčených dupilumabem: tři případy z praxe a přehled literatury

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

COVID-19 u pacientů s atopickou dermatitidou léčených dupilumabem: tři případy z praxe a přehled literatury

Odborné články
COVID-19 u pacientů s atopickou dermatitidou léčených dupilumabem: tři případy z praxe a přehled literatury

Existují jen omezené klinické údaje o dopadu infekce SARS-CoV2 na pacienty s dermatologickými stavy léčené biologickými léky. Nenechte si proto ujít článek, v němž představujeme tři pacienty s atopickou dermatitidou (AD) léčené dupilumabem, kteří onemocněli COVID-19. 

abstrakt k článku:

Dupilumab je rekombinantní lidská monoklonální protilátka IgG4, která inhibuje signalizaci IL-4 a IL-3 a používá se k léčbě středně těžké atopické dermatitidy. Klinické údaje o dopadu infekce SARS-CoV2 na pacienty s dermatologickými stavy léčené biologickými léčivými přípravky jsou omezené. V článku představujeme tři pacienty s atopickou dermatitidou (AD) léčené dupilumabem, kteří onemocněli COVID-19. U dvou pacientů měla infekce mírný průběh a pouze u jednoho, jak dokumentují skóre SCORAD, EASI a DLQI, se stav kůže zhoršil a pacient měl delší období pozitivní test PCR COVID-19. Mechanismus účinku dupilumabu a další důkazy o významu IL-13 při poškození plic způsobeném SARS-CoV2 naznačují možné vysvětlení mírného až středně závažného průběhu infekce u léčených pacientů s AD. Na základě současných znalostí existují důkazy o vhodnosti pokračování léčby dupilumabem u pacientů s AD s mírným až středně závažným onemocněním COVID-19. U každého pacienta je však nutné pečlivé individuální posouzení. 

zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34347860/

 

Sdílet