» Z oboru » Atopická dermatitida a riziko poruch příjmu potravy: populační kohortová studie

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Atopická dermatitida a riziko poruch příjmu potravy: populační kohortová studie

Odborné články
Atopická dermatitida a riziko poruch příjmu potravy: populační kohortová studie

Atopická dermatitida (AD) je chronické zánětlivé kožní onemocnění, které významně zhoršuje kvalitu života pacientů a je spojeno s duševními poruchami v jakémkoli věku. Byla provedena studie sledující, zda je riziko výskytu poruch příjmu potravy u pacientů s AD vyšší než u běžné populace. Do sledované populace byli zahrnuti pouze pacienti mladší 18 let v době první diagnózy AD. 

Abstrakt k článku:

Přes nově vznikající poznatky o dalších komorbiditách nejsou k dispozici žádné údaje o poruchách příjmu potravy (eating disorders, ED), které u pacientů s AD existují. Tuto retrospektivní celostátní studii založenou na registru jsme provedli, abychom zjistili, zda je riziko ED u pacientů s AD vyšší než u běžné populace. Do sledované populace byli zahrnuti pouze pacienti mladší 18 let v době první diagnózy AD. Bylo sledováno celkem 70 584 jedinců s diagnózou AD a 270 783 kontrol. V upraveném modelu kontrolujícím rok narození, pohlaví, depresi, úzkost a potravinovou alergii měli pacienti s AD vyšší pravděpodobnost, že budou mít jakoukoli ED, než kontrolní skupiny ve věku 18 i 30 let. Nejvyšší souvislost mezi AD a ED byla nalezena ve vztahu k onemocnění bulimia nervosa, následovala porucha přejídání u pacientů ve věku do 18 let. Je třeba poznamenat, že vysoká prevalence potravinových alergií v populaci s AD neměla vliv na společný výskyt AD a ED.

Zdroj: https://www.jaad.org/article/S0190-9622(21)02674-8/fulltext

Sdílet