Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru » Atopická dermatitida a chronické onemocnění ledvin: obousměrná Mendelova randomizační studie

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Atopická dermatitida a chronické onemocnění ledvin: obousměrná Mendelova randomizační studie

Odborné články
Atopická dermatitida a chronické onemocnění ledvin: obousměrná Mendelova randomizační studie

Za Vaši pozornost stojí článek zaměřený na souvislost mezi atopickou dermatitidou a chronickým onemocněním ledvin (CKD). Observační studie odhalily obousměrnou souvislost mezi atopickou dermatitidou a chronickým onemocněním ledvin (CKD), přičemž kauzalita této souvislosti nebyla jasná.

Abstrakt k článku:

Byla provedena Mendelova randomizační studie, abychom určili obousměrnou kauzální souvislost mezi atopickou dermatitidou a CKD.

Nezávislé genetické nástroje asociované s atopickou dermatitidou a CKD na hladině významnosti celého genomu byly vybrány z odpovídajících metaanalýz celogenomových asociačních studií. Souhrnná data pro atopickou dermatitidu byla získána od konsorcia EAGLE Eczema (30 047 případů a 40 835 kontrol) a konsorcia FinnGen (7 024 případů a 198 740 kontrol). Souhrnná data pro CKD byla odvozena od konsorcia CKDGen (64 164 případů a 625 219 kontrol) a konsorcia FinnGen (3 902 případů a 212 841 kontrol). V hlavní analýze byla použita metoda vážených inverzních rozptylů a doplněna třemi analýzami citlivosti.

Genetická predispozice k atopické dermatitidě byla spojena se zvýšeným rizikem CKD. Pro jednotkové zvýšení prevalence atopické dermatitidy byl poměr pravděpodobnosti CKD 1,07 (95% interval spolehlivosti [confidence interval, CI] 1,01–1,12). V reverzní Mendelově randomizační analýze byl poměr pravděpodobnosti atopické dermatitidy 1,14 (95% CI 1,03–1,26) pro jednotkové zvýšení prevalence CKD. Asociace přetrvávaly v analýzách citlivosti a nebyla detekována žádná pleiotropie.

Závěrem lze říci, že tato Mendelova randomizační studie naznačuje obousměrnou pozitivní souvislost mezi atopickou dermatitidou a CKD.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37441684/

Sdílet