Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Odborné kolegium » prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Jak postupovat v léčbě? Ptejte se špiček v oboru!

Stačí jen vložit dotaz. Jednoduše, rychle, online.

prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Absolvoval 3. lékařskou fakultu UK v Praze, promoval v roce 2005. Po ukončení studia nastoupil na Dermatovenerologickou kliniku 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde působí dodnes. 

V roce 2010 obhájil doktorský titul (práce Hodnocení úspěšnosti adjuvantní melanomové terapie pomocí RT-PCR v reálném čase). 

Od roku 2013 působí jako primář kliniky a od prosince 2018 je docentem na 3. LF UK, kde vyučuje studenty všeobecného lékařství a je školitelem pro postgraduální studenty v programu Biomedicína. 

Pravidelně publikuje v domácích a mezinárodních odborných časopisech, je autorem 37 publikací zařazených do databáze PubMed a jeho H-index je 8. Přednáší na konferencích v České republice, ale i na mezinárodních konferencích, jako je Evropská akademie dermatologie a venerologie (European Academy of Dermatology and Venereology, EADV). V roce 2010 získal na 22. světovém dermatologickém kongresu v korejském Soulu zlaté ocenění za nejlepší poster popisující výsledky disertační práce na téma cirkulujících buněk melanomu. 

V současné době se docent Spyridon Gkalpakiotis specializuje zejména na problematiku léčby psoriázy, atopické dermatitidy a na biologickou terapii. Je členem České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Americké akademie dermatologie (American Academy of Dermatology, AAD) a EADV. Podílel se na více než 30 klinických studiích fáze I–IV.

Zobrazit všechny členy